Ξενοδοχείο Σκύλων - Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος

Χρόνος αναμονής

1-15 μέρες 16-30 μέρες μηνιαία ετήσια
Αριθμός ζώων
1 σκύλος/ γάτα
15 € / ημέρα
13 € / ημέρα
330 € / μήνα
240 € / μήνα
2 σκύλοι/ γάτες
28 € / ημέρα
25 € / ημέρα
630 € / μήνα
450 € / μήνα
3 σκύλοι/ γάτες
39 € / ημέρα
36 € / ημέρα
900 € / μήνα
630€ / μήνα

 

Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται εξειδικευμένη διατροφή με κορυφαίας ποιότητας κροκέττες.

Για ετήσια διαμονή ζώων στις εγκαταστάσεις μας είναι υποχρεωτική η προκαταβολή 8 μηνών φιλοξενείας.

Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται μεταφορά απο και προς τις εγκαταστάσεις μας καθώς και φαρμακευτική αγωγή.

Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%.